top of page
Plåtng och flmnin av lanseringen av Volvo V60
Fotografering av ny meny på restaurang Meet. Grillat kött.

Matfotografi som inspirerar

DET FINA I MATFOTO

Matkonsten är ett fängslande och mångfacetterat ämne som har kraften att föra människor samman och inspirera till kreativitet. Från den komplicerade utformningen av en Michelin-stjärna till den ödmjuka, hemlagade måltiden som delas med nära och kära, mat har förmågan att väcka känslor och berätta en historia.

 

Som matfotograf inspireras jag ständigt av matkonstens oändliga möjligheter. Oavsett om jag arbetar med en professionell kock för att fånga skönheten i deras kulinariska skapelser eller samarbetar med en matbloggare för att visa upp deras unika recept, ger varje projekt en möjlighet att berätta en historia och fira matens konst.

 

Men matens konst är inte bara begränsad till de rätter vi äter. Det omfattar också hur vi köper, förbereder och konsumerar vår mat. Från hållbara jordbruksmetoder till att minska matsvinnet, det finns så många sätt som vi kan använda mat för att ha en positiv inverkan på världen.

 

Så låt oss fira matkonsten i alla dess former. Oavsett om det är genom häpnadsväckande bilder eller uppmärksamma metoder, låt oss anamma kraften i mat för att inspirera, ge näring och föra människor samman.

Fotografering till reklamkampanj för energidrycken Enat

Start & Analys

Av erfarenhet från många lyckade kundsamarbeten, kan vi konstatera att detta moment är med största sannolikhet det absolut viktigaste, för att nå ett optimalt resultat. 

 

Var befinner ni er nu på marknadskartan, vilka olika aktiviteter jobbar ni med och vilka mål och framtidsplaner finns det? I en nulägesanalys ser vi tillsammans över ert varumärke och erbjudande, kommande behov, utmaningar och affärsplaner för framtiden. 

Varumärket i fokus

En väl genomarbetad varumärkesstrategi är avgörande om man vill vill skapa en stark och igenkännbar varumärkesidentitet. Genom att tydligt och konsekvent paketera ert varumärke, ökar era kundernas lojalitet och förtroende , vilket i sin tur leder till långsiktig och hållbar framgång.

Med en hållbar strategi säkerställer att ni får ut maximalt av ert marknadsmaterial, ni kan med precision planera hur, var och när ni ska använda ert marknadsmaterial. Till exempel för att ta fram företagspresentation, produktion av hemsida, skapa produktblad eller för användning i sociala nätverk såsom t.ex. Nyhetsbrev, Linkedin, eller Facebook för att nämna några exempel. 

Hållbar körplan

Med så mycket fakta som möjligt på bordet avseende nuläge och framtidsplaner, kan vi avsevärt enklare bedöma vilka åtgärder och aktiviteter som  är mest lämpliga för er verksamhet. 

 

Vi sätter mål och delmål, definierar tydligt syftet och förväntade resultat av projektet. Projektomfattning, tidslinje, resurser vem gör vad och när, eventuella risker, hur vi kommunicerar i projektet, kvalitets- och utvärderings  protokoll.

 

Genom att inkludera dessa element i uppdraget säkerställer vi att arbetet går smidigt, målen uppfylls och resultatet blir enligt förväntan. 

Kvalitet, ansvar och helhet

De flesta av våra kunder jobbar enligt någon form Kvalitets- & Miljöledningssystem, det kan vara ISO eller något annat branschdirektiv, oavsett vilket så anpassar vi vårt samarbete så att det följer de direktiv som föreligger.

Att nå framgång med den här typen av projekt bygger på samarbete och stort engagemang från alla parter. När vi vet vem som ska göra vad, när och hur, bestämmer vi ansvarsfördelning och sätter rutiner för hur vi ska kommunicera genom projektets gång.

Genomförande

När ovanstående delar och resurser är på plats börjar det roliga, då kör vi igång. Vi jobbar enligt satt plan och vi gör det med transparens. 

 

Om och när eventuella problem och utmaningar uppstår så bearbetar vi det så effektivt som möjligt. I vårt uppdrag finns det ingenting som inte går att lösa, det handlar bara om engagemang, insikt och hårt arbete.

Projektavslut - ofta början till nästa steg

Det är lika viktigt som självklart att ni som kund känner att era förväntningar har uppfyllts och att satta mål har nåtts. Vi undviker att byråkratisera våra samarbeten men vid avslut och överlämnande tar vi oss igenom projektet via en noggrant framtagen kvalitetskontroll där vi följer ett protokoll steg för steg. 

Där dokumentation önskas eller krävs, har vi de rätta verktygen. Det kan t.ex. handla om immateriella tillgångar som domänrättigheter, varumärkesregistrering och avtal men också utbildningsmaterial och guidelines.

Vad som är mycket positivt är att övervägande delen av de olika samarbetsprojekt vi har med våra kunder, leder allt som oftast till nya fruktbara samarbeten, det är vad vi kallar långsiktiga partnerskap.

Lyckade projekt

börjar med en

genomtänkt strategi.

bottom of page