top of page

OFFERT

För foto/film debiterar vi 20 för heldag & 12 för halvdag och då ingår postproduktion, såsom bildbehandling och klippning av film från foto-/filmtillfällena. (8h/4h)

All annan datatid, såsom exempelvis byggande av hemsidor debiterar vi tusen kronor i timman. 

 

Första designen för skärmar & meny ingår - korrekturvändor och all annan tid debiteras som annan datatid.

Vänligen

Göteborg den 25 September 2023

bottom of page