top of page

OFFERT

Vi fakturerar 20 för heldag och 12 för halvdag vid uppdrag inom foto- och filmproduktion. Debiteringen baseras endast på produktionstid, och allt producerat material tillhandahålls er med fullständiga användarrättigheter för valfritt ändamål. Inga ytterligare kostnader tillkommer och all postproduktion relaterad till fotograferingen ingår.

En halvdag definieras som upp till 4 timmar, medan en heldag innebär upp till 8 timmars arbete.

Vänligen

Billdal den 19 april 2023

bottom of page