JEAN-PAUL BASTIAANS

GÖTEBORG FILM

FILMER

DRÖNAR

FANTASTISK VINKEL

 

Ibland behöver man en extra vinkel. Många gånger vill man filma exteriört och sätta det andra man filmar i en kontext. Vi ser drönarfilm som en fullt naturlig del och komplement till filmning från land. Vikten av Drönarfilmning kan inte underskattas. Från att varit en rolig leksak för många har det blivit ett proffesionellt verktyg

Idag har vi med drönaren på i stort sätt alla projekt. Allt ifrån flygfoton till jämn filmning strax ovan mark. Film i Göteborg är otroligt tacksamt för drönarvyer. 

Drönarfoto över Bokenäs

DRÖNAR

BILDER

VINKELN

DRÖNAR