top of page
CARBON PROFIL-4.jpg

Begåvad

kommunikation

bygger

starka varumärken

Begåvad

kommunikation

bygger

starka varumärken.

Balanserad Kommunikation

För oss på Göteborg Film innebär framgångsrik kommunikation den perfekta balansen mellan foto, film och text, tydligt paketerat utifrån satta mål och varumärkets löften. Nedan finner ni ett urval på de över 1000 varumärken vi jobbat med.

Trygga samarbeten

En viktig  del i vårt åtagande gentemot er som kund, är att kunna erbjuda en tydlig och kontrollerad arbetsprocess där ni känner er delaktiga och har kontroll. Det betyder också att vi tar ansvar för att när det så behövs, vägleda er till rätt beslut om hur, var och när ni på bästa sätt använder ert marknadsmaterial.

Så oavsett om ni behöver hjälp med produktfotografering, företagspresentation, webbproduktion, intervjufilm, nyhetsbrev eller en kombination av detta, så arbetar vi alltid enligt en gemensamt framtagen plan.

Image by Tianyi Ma

Högsta partnernivå med Wix mest avancerade webplattform Studios

En komplett partner

Vilka utmaningar står ni inför? Vår ständiga ambition är att vara en komplett och uppdaterad partner.

BRASSO SEPT-33.jpg

Tillsammans sätter vi en hållbar strategi

Vad är syftet och vilka förväntningar har ni? Bygga varumärke, attrahera nya kunder eller vårda befintliga, lansera nya produkter eller rekrytera personal?  

 

Att använda foto, film och text är kraftfullt och marknadsdrivande men kräver en tydlig målbild, strategi och noggrann planering.

 

En genomtänkt och hållbar strategi säkerställer att ni får ut maximalt av ert marknadsmaterial. Då kan ni med precision planera hur och var ni ska använda ert marknadsmaterialet. Exempelvis för produktion av hemsida, till en företagspresentation, nya produktblad eller till sociala nätverk såsom Facebook, Nyhetsbrev eller Linkedin, för att nämna några.

Image by Tianyi Ma

Högsta partnernivå med Wix mest avancerade webplattform Studios

bottom of page